03.10.2019. - Privremena rang lista za upis studenata u 2. godinu skolske 2019/20. PDF Print E-mail

Lista...

 

Studenti pod rednim brojem od 1 do 78 su na budžetu
Studenti pod rednim brojem od 79 do 101 su na samofinansiranju
Rok za žalbe je 4.10., a konačna rang lista je 7.10.
Upis će se obaviti 8., 9. i 10.10.2019. od 9 do 13h
Za upis treba:
1.) 2ŠV obrasca (dobiju se u Školi)
2.) 3300 dinara uplata na ime troškova upisa na žiro račun Škole
3.) 15000 dinara na ime prve rate školarine za samofinansirajuće studente
Studenti od 102 do 111 imaju pravo da se upišu u narednu godinu UZ RAD ukoliko donesu potvrdu da su u radnom odnosu.