31.10.2019. VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STRUČNU PRAKSU PDF Print E-mail

Stručna praksa, u školskoj 2019/2020, održavaće se u sledećim terminima:

DVONEDELJNA STRUČNA PRAKSA (OSNOVNE STUDIJE): Prvi termin 25.11. – 6.12.2019.; Drugi termin 18.05. – 29.05.2020.

STRUČNA PRAKSA (MASTER): Str. praksa 1: 2.12. - 6.12.2019.; Str. praksa 2: 18.05. – 29.05.2020.; Str. praksa 3: 25.11. – 13.12.2019.

Profesori zaduženi za stručnu praksu na osnovnim studijama:

I godina - prof. dr Svetlana Lazić
II godina - prof. dr Anđelka Bulatović
III godina - prof. dr Otilia Velišek - Braško

Profesor zadužen za kompletnu stručnu praksu na master studijama (I i II godina): prof. dr Vesna Colić.

O ciljevima, zadacima i ishodima stručne prakse, studenti se informišu kod profesora zaduženog za njihovu godinu.

Tehnički koordinator stručne prakse, lice koje je zaduženo za rasporede po vrtićima: prof. mr Jan Đuras.

Stručnu praksu će, u pojedinačnim vrtićima, nadgledati profesori, koji će biti određeni za taj zadatak, prema rasporedu stručne prakse, kako na osnovnim, tako i na master studijama. Raspored profesora po vrtićima, biće objavljen najmanje 7 dana pre početka stručne prakse.

Raspored studenata po vrtićima u Novom Sadu, biće objavljen najmanje 7 dana pre početka stručne prakse.

Studentima na osnovnim studijama biće omogućeno da stručnu praksu obave u mestima stanovanja, ako lično dogovore saradnju sa tamošnjom predškolskom ustanovom, uz izveštaj mentora (vaspitača), u slobodnoj formi, nakon održane prakse.

Studentima na master studijama, koji su zaposleni u vrtićima, biće omogućeno obavljanje stručne prakse u objektima u kojima rade. Studentima na master studijama, koji ne rade u vrtićima, rasporedom će biti dodeljeni objekti PU "Radosno detinjstvo" u Novom Sadu ili objekti u mestu stanovanja, uz izveštaj odgovornog lica ustanove u kojoj se stručna praksa obavlja, nakon obavljene prakse.

 

Prof. dr Bojan Milošević,
direktor VŠSSOV