05.11.2019. - Obaveštenje studentske službe PDF Print E-mail

Studenti koji su kao izborni predmet imali SOCIJALNU EKOLOGIJU, a nisu ga položili, mogu to da urade u januarskom ispitnom roku.

Ukoliko ga ne polože, moraju birati drugi izborni predmet.