12.1.2020. [Muzička radionica/komunikacija] Informacije vezane za ispit u januarskom roku PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

ispit u januarskom roku će u teorijskom delu obuhvatati kompletnu teoriju obrađenu u Praktikumu za II godinu, a u praktičnom pesme #17, #18, #19 i #20 iz istog Praktikuma.