14.03.2020. Obaveštenje za studente i zaposlene na VŠSSOV PDF Print E-mail

Poštovani,

Nastava i praksa na Visokoj školi strukovnih studija odvija se redovno, u skladu sa preporukama Vlade Srbije, a eventualni prekid nastave i prakse zavisi isključivo od odluka Vlade Srbije i Minstarstva prosvete.

Ukoliko dođe do promena, obaveštenje će biti postavljeno na sajtu Škole u najkraćem mogućem roku.

Prof. dr Bojan Milošević,
direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu