17.03.2020. [Muzička komunikacija] Online nastava iz predmeta PDF Print E-mail

[Muzička komunikacija] Poštovani studenti,

u skladu sa prelaskom na online nastavu tokom vanrednog stanja izazvanog epidemiološkim stanjem u zemlji i svetu obaveštavam vas da će vam demonstracija izvođenja praktičnog i teorijskog dela predmeta uskoro biti dostupna YT kanalu nastavnika, i to tako da prati uobičajeni nedeljni plan rada na predmetu.

Na sajtu škole biće kreirana stranica posvećena predmetu gde će se nalaziti trajni linkovi ka do sada snimljenom materijalu kojem ćete moći da pristupite tokom celog semestra.

Sva tri profesora muzičkih predmeta dostupni su za konsultacije putem maila, a izuzetno i video ili audio poziva ukoliko je to neophodno kako bi se dodatno pojasnili i objasnili delovi gradiva.

Budući da se u ovom trenutku ne zna koliko će trajati vanredno stanje ne postoje nikakve konkretne informacije vezane za polaganje ispita u junskom roku. Međutim, ono što se već sad može reći je da trenutno stanje ne znači propuštanje nastavne godine te da će ocenjivanje biti uobičajeno, iako ćemo imati u vidu objektivno stanje stvari u društvu. Drugim rečima, shvatite svoje obaveza na ovom predmetu ozbiljno.

Pratite zvanična obaveštenja na sajtu škole i profilima na društvenim mrežama.

profesor strukovni studija dr Nikola Vetnić