25.03.2020. - dr Vesna Colić, profesor - Master studije - Vežba za dodatnih 5 poena PDF Print E-mail

Studenti 1. godine master studija u okviru predmeta Igra kao kontekst dečjeg razvoja i učenja mogu, ako žele, da urade dodatnu vežbu za 5 novih predispitnih poena.

Zadatak je osmisliti jedan primer konsultovanja vaspitača sa decom u građenju realnog programa u vrtiću.

Literatura https://www.unicef.org/serbia/publikacije/kaleidoskop-0 str. 80.