02.05.2020. [Muzička komunikacija] Kolokvijum PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

s obzirom na objektivne okolnosti bili smo sprečeni da nastavu u semestru odradimo na redovan način. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji i spremnosti na saradnju svih studenata uspeli smo da nadoknadimo sva predavanja i praktične vežbe, odnosno to ćemo uspeti u toku ove i naredne sedmice.

Problem koji do sada nije rešen je kolokvijum koji se na predmetu održava kao što znate otprilike pre odlaska na stručnu praksu krajem maja. Iako mi verujemo da će vanredno stanje uskoro biti ukinuto, niko još nije odredio kada će se tačno to desiti te je samim tim nezahvalno praviti bilo kakve planove. Stoga smo mi, nastavnici na muzičkim predmetima, rešili da organizujemo tzv. kolokvijum na daljinu.

U narednih par dana svakom studentu biće dodeljena jedna od deset kompozicija iz prakikuma, jedna od šest lekcija koje obrađuju akorde iz teorije (ne računajući, dakle, prvu lekciju, koja je zapravo podsećanje gradiva iz prvog semestra) i jedan primer (red) iz ritmičkih vežbi #1, #2 ili #3. Svako od vas će imati čitav mesec maj da ove tri stvari provežba i da nakon toga napravi video snimak na kojem on/ona izvodi kompoziciju, akordske veze u durskom i njegovom molskom tonalitetu, i na kraju ritmičku vežbu koja je zadata.

Kako bismo bili sigurni da ste to zaista vi, molili bismo vas da se na video snimku u svakom trenutku vide ruke (odnosno šake), vaše lice i gornji deo vašeg tela, npr. kao na ovoj slici: https://previews.123rf.com/images/artranq/artranq1602/artranq160200155/52240424-beautiful-schoolgirl-playing-piano-at-the-music-school.jpg

Zbog složenih okolnosti, kompozicije, akordi i ritmičke vežbe neće moći da se menjaju, a takođe nećemo moći ni da organizujemo popravne kolokvijume.

Kolokvijum se ocenjuje brojem bodova od 0 do 15 za teorijski i isto toliko za praktični deo. Kolokvijum nije uslov za izlazak na ispit i čak i studenti koji ne pošalju rad moći će teoretski da na ispitu zarade desetku. Ovim želimo da vas podstaknemo da počnete polako da se "vraćate u formu" za studiranje, a samim tim i da se bolje spremite za predstojeće rokove. Vremena ima dovoljno i ukoliko pravilno rasporedite obaveze nećete ih ni osetiti.

Važna napomena #1: ukoliko neko od starih studenata želi da polaže, javite se asistentu Marku Duliću da vas uračuna u spisak i podeli vam zadatke: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Važna napomena #2: rok za prijavu na kolokvijum za stare studente je utorak 5. V 2020. u 20h. Naknadno prijavljivanje neće biti moguće. U sredu 6. V tokom dana biće objavljen spisak sa zadacima.

Ukoliko postoje pitanja vezana za način polaganja i tehničke detalje, možete se obratiti meni. Ukoliko postoje studenti koji su ostali bez Praktikuma, javite se prof. Marku Duliću i on će vam poslati fotografije stranica sa materijalom koji polažete.

prof. strukovnih studija dr Nikola Vetnić