05.05.2020. - Tamara Milosevic, Rezultati V vežbe iz Organizacije i strukture vaspitno-obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Dragi studenti, u prilogu su bodovi iz V vežbe. Sugestija za učenje i spremanje ispita kada je ova oblast u pitanju: zahteve ne pretvaramo u nove negativne izraze, naređenje, ucene, objašnjenje zašto dato ponašanje nije dobro i sl. Suština pozitivnih poruka je slanje poruke detetu šta da radi kako bi ponašanje koje se manifestuje prestalo (npr. „Nemoj da šaraš po zidu" - „Izvoli papir, pa crtaj po njemu"). Takođe, ne pretvaramo ih u „ja poruke", to je druga veština partnerskog odnosa.