06.05.2020. [Vokalno-instrumentalna nastava] Ispit u predstojecem aprilskom roku PDF Print E-mail

Poštovani studenti, materijal potreban za polaganje praktičnog dela ispita iz predmeta možete preuzeti sa sledećeg linka: https://drive.google.com/open?id=1CDYKFOcbZOOP-GdPYyVCzd63B7KLVMeC

Polaganje ispita sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo obuhvata sve teme obrađene tokom semestra, uključujući ali ne ograničavajući se na čitanje nota sa i bez predznaka u oba ključa, izvođenje ritmičkih vežbi na neutralni slog, određivanje intervala, itd. Praktični deo obuhvata sviranje jedne ili u posebnom slučaju nekoliko pesama od pet određenih za ispit po izboru profesora. Pesme su jednostavne i jasne, i bez sumnje se mogu pripremiti za predstojeći ispit. Na ispitu se neće svirati pesme koje se nalaze u Praktikumu.

U skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji i svetu pravila kojih ćete morati da se pridržavate na ispitu podrazumeva ne zadržavanje na hodniku kao i neophodna sredstva zaštite propisana vladom Srbije. Detaljna pravila ćemo objaviti u neko vreme ove ili sledeće nedelje, ali ono što već sada možemo da kažemo je da prisustvo u kabinetu i polaganje ispita neće biti moguće bez maske i rukavica svih koji polažu. Obaveštavamo vas na vreme da za sebe obezbedite jedan par rukavica i masku za lice tokom prisustva u kabinetu tokom polaganja i još jednom podvlačimo da će sredstva zaštite biti uslov da uopšte uđete u kabinet.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti mailom prof. dr Nikoli Vetniću.