12.05.2020. Uputstva vezana za poštovanje mera vlade Srbije na ispitima iz muzičkih predmeta PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

profesori Škole u obavezi su da odrede pravila pristupanja polaganju i samog polaganja ispita iz predmeta koje predaju kako bi se u potpunosti ispoštovale mere vlade Srbije donešene sa ciljem sprečavanja širenja epidemije bolesti Covid-19. U skladu sa time, ovim putem vas obaveštavamo o načinu pristupanja polaganju i polaganja ispita iz svih predmeta iz oblasti muzičke i izvođačke umetnosti tokom "aprilskog" i junskog ispitnog roka:

1) studenti koji polažu ispit dolaze isključivo u vreme koje je njima određeno za polaganje prema spisku istaknutom na sajtu škole,

2) studenti koji polažu ispit ne ulaze u zgradu škole već čekaju kod kapije u dvorište sa strane Baletske škole (koja je u redovnim uslovima uvek zaključana i koja će za ovu priliku biti označena) da se profesor pojavi i pusti ih u dvorište i odvede do kabineta gde se održava ispit,

3) studente koji završe sa polaganjem će ispratiti profesor do kapije i propustiti sledećeg kandidata,

4) tokom ispita neophodno je nošenje maske za lice i to tako da maska prekriva usta i nos, kao i zaštitnih rukavica - student će zaštitnu opremu staviti pre prolaska kroz kapiju i moći će da je skine tek nakon izlaska iz dvorište škole,

5) studenti koji nemaju masku za lice koja prekriva usta i nos, kao i zaštitne rukavice, neće moći da pristupe polaganju ispita.

Profesori i škola zadržavaju pravo određivanjam i uvođenja dopunskih mera u skladu sa preporukama vlade Srbije.