29.05.2020. - OBAVEŠTENJE O KONSULTACIJAMA PDF Print E-mail

Konsultacije sa profesorima se od 1. juna odvijaju redovno, u kabinetima objekta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, Petra Drapšina 8.

 

Prof. dr Bojan Milošević,

direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu