01.06.2020. [Vokalno-instrumentalna nastava, Muzička komunikacija] Obaveštenje vezano za ispite iz predmeta PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Na ispitima u junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku zahtevi i materijal za spremanje ispita iz Vokalno-instrumentalne nastave ostaje isti kao u prethodna dva roka. Konkretno, potrebno je da spremite kompletno teorijsko gradivo obrađeno tokom semestra (čitanje nota u violinskom i bas ključu, prepoznavanje intervala do kvinte bez predznaka, izvođenje ritmičke vežbe na neutralni slog), kao i pet pesama sa dodatnog materijala od kojih ćete na ispitu svirati najmanje jednu. Dodatni materijal možete preuzeti sa sledećeg linka: https://drive.google.com/file/d/1CDYKFOcbZOOP-GdPYyVCzd63B7KLVMeC/view?usp=sharing

Na ispitima u junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku zahtevi i materijal za spremanje ispita iz Muzičke komunikacije biće isti. Konkretno, potrebno je da spremite kompletno teorijsko gradivo obrađeno tokom semestra (izvođenje akordskih veza osnovnih harmonskih funkcija u durskim i molskim tonalitetima do tri predznaka, izvođenje ritmičke vežbe izgovaranjem solmizacionih slogova), kao i poslednja tri muzička komada iz praktičnog dela Praktikuma, odnosno komade obeležene brojevima 18, 19 i 20.

Za sva pitanja, a takođe u slučaju da su vam potrebne konsultacije u školi ili online, možete se obratiti profesorima ili doći na konsultacije u terminu istaknutom na sajtu škole.

Predmetni nastavnik,

dr Nikola Vetnić