05.06.2020. - Svetlana Lazić: Promena rasporeda polaganja ispita iz Opšte pedagogije (09.06.2020.) PDF Print E-mail

Zbog malog broja studenata koji je prijavio ispit iz Opšte pedagogije, realizacija će biti na sledeći način:

 

RB termina

Satnica

Ime i prezime studenta/kinje

1.

08.00 – 08.30h

1. Katarina Alavanja (9/19)

2. Aleksandra Čavić (11/19)

3. Jovana Čanković (14/19)

4. Marija Simendić (20/19)

5. Elvira Šabanović (38/19)

 

2.

08.45-09.15h

1. Jasna Večanski (42/19)

2. Marija Rjasnoj (47/19)

3. Milica Medić (48/19)

4. Natalija Lazić (64/19)

5. Milica Čuturdić (66/19)

 

3.

09.30-10.00h

1. Sandra Pavlović (69/19)

2. Darija Žunac (88/19)

3. Jelena Delić (11/17)

4. Katarina Živojinov (44/17)

5. Jovana Savović (54/18)

 

Zanemarite obaveštenje od 04.06.2020.


Imajte na umu sledeće:

1. Na ispit mogu pristupiti samo studenti koji su položili oba kolokvijuma.

2. Dolazite isključivo u naznačenim terminima.

3. U učionicu ćete ulaziti po 5-7 i to po pozivu nastavnika.

4. Tokom ispita neophodno je nošenje maske za lice i to tako da maska prekriva usta i nos.

5. Studenti koji ne budu imali maske neće moći pristupiti ispitu.

 

Srećno!