06.06.2020. [Muzička komunikacija] Rezultati kolokvijuma PDF Print E-mail

Poštovani studenti, bodove sa kolokvijuma možete pogledati u kartonu predmeta: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPypsxdIgcyBnmc-j8MSpm0jUjt-zWWLgMw2Mxyg3XI/edit#gid=1720447970

Diskusija na temu rezultata se može obaviti na predstojećem ispitu iz predmeta.