07.06.2020. - mr Jan Đuras - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE TREĆE GODINE PDF Print E-mail

ISPIT IZ METOD. PRAKSE RAZV. MATEMAT. POJMOVA

U JUNSKOM ISP. ROKU 2019/2020. ŠK. GOD. ZA STUDENTE 1.GRUPE

održaće se, kao što je u rasporedu ispita i predviđeno,

15.06.2020. (PONEDELJAK) u UČIONICI 5 u 8:30

 

Mojom greškom, studenti 1. grupe su se našli na rasporedu za upis ocena 8.06.2020.

 

07.06.2020. J. Đuras