09.06.2020. - Metodika muzičkog vaspitanja - raspored polaganja PDF Print E-mail

Na ispit Metodika muzičkog vaspitanja, sreda 10.06.2020, studenti izlaze prema sledećem redosledu:

U 10.00h sa brojem indeksa
91/16
125/16
2/17
17/17
21/17
26/17
66/17
U 10.30h sa brojem indeksa
76/17
119/17
120/17
128/17
130/17
132/17
139/17
dr Mirjana Matović, prof