10.06.2020. - dr Branka Janković - Satnica: Dete i kompj., Inf. i mult., Metod. praksa razv. matem. pojm. PDF Print E-mail

U ponedeljak 15.6.2020. u učionici br. 5 održaće se ispiti po sledećoj satnici:


1. Metodička praksa razvoja matematičkih pojmova za studente I grupe od 15h do 16h (raspored po manjim grupama je u prilogu)
2. Dete i kompjuter u 16h
3. Informatika i multimediji u 16h.
dr Branka Janković