17.08.2020. - prof. dr Bojan Milošević, direktor - METODIČKA I STRUČNA PRAKSA, OBAVEŠTENJE PDF Print E-mail

Studenti koji nisu prisustvovali metodičkoj praksi u prethodnom semestru ili nisu prisustvovali stručnoj praksi u nekom od prethodnih semestara, mogu polagati u predstojeća dva ispitna roka (septembarski i oktobarski) na sledeći način:

 

- Metodička praksa: studenti bi trebalo da naprave sedmodnevni plan integrisane prakse, u vidu dnevnika, što bi predstavljalo način na koji bi oni realizovali integrisane metodičke prakse u vrtiću, za njihove godine (2. godina: okolina, jezik, likovno; 3. godina: fizičko, muzičko, matematika). Takav plan, trebalo bi da dostave u zajedničkom mail-u svim profesorima koji su bili zaduženi za integrisanu praksu za njihovu vežbovnu grupu.

- Stručna praksa: studenti moraju mail-om kontaktirati profesore pedagoške grupe predmeta koji su zaduženi za stručne prakse na njihovoj godini. Profesori će ih onda uputiti u način polaganja stručne prakse.

Napomena: svi službeni mail-ovi profesora nalaze se u ranijim obaveštenjima.