29.09.2020. - KONAČNA RANG LISTA ZA III GODINU PDF Print E-mail
BUDzET ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 82. )
SAMOFINANSIRANJE ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 83. zaključno sa rednim brojem 96. )
STUDENTI UZ RAD ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 97. zaključno sa rednim brojem 105. )