20.10.2020. [Vokalno instrumentalna nastava] Datumi kolokvijuma PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

iz predmeta će se tokom semestra održati dva kolokvijuma, i to 16. novembra od 12:00 prvi i 14. decembra od 12:00 drugi. Prijava dolaska na kolokvijum biće realizovana preko online formulara i biće obavezna za oba kolokvijuma. Nakon završetka prijave biće objavljena satnica polaganja.

Izlazak na ispit iz predmeta nije uslovljen sakupljenim predispitnim bodovima, pa tim samim ni kolokvijumi nisu obavezni iako je veoma preporučljivo spremiti se za iste i uraditi ih.

NAPOMENA: u cilju sprečavanja prijava "za svaki slučaj" studenti koji se prijave na prvi kolokvijum a ne dođu neće moći da se prijave, a samim tim ni da polažu drugi kolokvijum; takođe, studenti koji se prijave na drugi kolokvijum a ne dođu na ispitu će biti strožije ocenjeni. Ova mera ima samo jedan cilj, a to je da studenti shvate da je prijava na kolokvijum/test/ispit ozbiljan čin, odnosno nešto o čemu treba razmisliti i doneti odluku "za" ili "protiv"; poštujmo jedni druge i poštujmo vreme jedni drugih.