14.11.2020. OPŠTA PEDAGOGIJA - OBAVEŠTENJE ZA STARE STUDENTE PDF Print E-mail

Studenti upisani ranijih godina koji do sada nisu položili Opštu pedagogiju ne treba da pišu seminarski rad već samo da rade oba kolokvijuma i da izađu na usmeni ispit.