29.01.2021. - raspored za polaganje ispita iz predmeta mentalno zdravlje (amfiteatar - 01.02.2021.) PDF Print E-mail
Ispit iz predmeta mentalno zdravlje biće održan prema sledećem rasporedu:
Prva grupa u 8h: studenti od broja 1 do broja 28 na zapisniku
Druga grupa u 8:40h: studenti od broja 29 do broja 57
Treća grupa u 9:20h: studenti od broja 58 do broja 88
Četvrta grupa 10h studenti od broja 88 do kraja zapisnika i studenti sa brojem indeksa 343/08, 119/09, 120/09 i 168/12 koji su naknadno upisani u zapisnik.