05.02.2021. - Moodle platforma za učenje na daljinu PDF Print E-mail

U procesu nastave u narednom semestru studentima i predavačima će biti na raspolaganju i Moodle platforma za učenje na daljinu.

Mole se studenti da prouče uputstvo za korišćenje Moodle platforme pre početka semestra. Uputstvo je napravio tim sa Visoke poslovne škole strukovnih studija iz Novog Sada.

Studenti će blagovremeno biti obavešteni koje predmete će pohađati preko Moodle platforme.