18.02.2021. - Tamara Radovanović, Dodatak obaveštenju za predmet Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Studenti koji su u 6., 7. i 8. grupi pridružuju se sledećim učinicama i grupama - studenti 6. koriste kod I grupe, 7. kod II grupe i 8. kod III grupe.