23.08.2021. - ENGLESKI JEZIK 3 PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Prema rasporedu, pismeni ispit iz predmeta ENGLESKI JEZIK 3 će biti održan u sredu, 25. 8. 2021, u 8:00, u učionici 2, a usmeni u četvrtak, 26. 8. 2021, u 8:00, u učionici 1. S obzirom da je prijavljen mali broj kandidata, studenti koji to žele mogu polagati usmeni deo ispita istog dana kad i pismeni.

Podsećam vas da pismeni ispit obuhvata gradivo tri lekcije:

Unit 8 - Art

Unit 9 - Playing with Natural Materials

Unit 10 - Traditional Games for Children (Indoor Games)

Kao i na kolokvijumima, vaš zadatak je da napišete sastav na jednu od tri zadate teme, u zavisnosti od grupe koju dobijete. Naslovi su u formi pitanja:

1 - How do children express feelings through art?

2 - What can children learn through playing with natural materials?

3 - What nursery school activities can be organized indoors and why are they useful? Give some of your own ideas.

Uputstvo za pisanje sastava:

Teme se odnose na lekcije iz skripte/prezentacija, ali potrebno je, pre svega, da napišete svoje mišljenje. Sastav bi trebalo da ima 140-190 reči, ali mnogo važnije je da obratite pažnju na sledeće:

Sadržaj sastava – Postavite sebi pitanje da li ste napisali sastav koji odgovara zadatoj temi.

Organizacija – Razmislite o sledećim pitanjima: Postoji li logičan sled misli od početka do kraja? Da li ste podelili sastav na pasuse - uvod, razrada, zaključak (u okviru razrade može biti nekoliko celina/pasusa)? Da li postoji logična veza između rečenica i pasusa?

Stil – ne treba da bude suviše formalan, ali ni neformalan. Možete koristiti skraćene oblike (It’s, don’t…), ali ne i sleng.

Jezik – Potrudite se da koristite i neke komplikovanije reči i izraze, pre svega nove reči iz lekcija.

Na kraju, ispravite eventualne gramatičke i pravopisne greške.

Pismeni ispit donosi maksimalno 15 bodova.

Usmeni ispit:

Ovaj deo ispita obuhvata celokupno gradivo, a sve prezentacije za lekcije koje smo obradili se nalaze na platformi Online studije. Izvućićete cedulju sa naslovom jedne od 10 lekcija i to će biti tema kratkog razgovora sa nastavnikom. Potrebno je da pokažete da ste upoznati sa sadržajem lekcija, ali i da izrazite svoje mišljenje na zadatu temu.

Usmeni ispit takođe donosi maksimalno 15 bodova.

Mirjana Galić, predmetni nastavnik