15.09.2021. - Obaveštenje za brucoše kojima je maternji jezik slovački PDF Print E-mail

Vážení študenti,

v rámci vychovávateľského odboru, ktorý ste si zvolili, môžete študovať aj v materinskom jazyku. Na zdokonaľovanie sa v slovenskom jazyku, literatúre a kultúre je potrebné zvoliť si predmety, z ktorých sa vyučba realizuje v slovenčine. Predmety si môžete prihlásiť v Študentskej službe. Absolvovanie týchto predmetov Vám po ukončení štúdia pomôže uplatniť sa (zamestnanť sa) v odbore tak v srbskom, ako aj v slovenskom jazyku, bez skladania dodatočných (lektorských) skúšok.

Sylaby z predmetov, ktoré sa vyučujú po slovensky si nájdete na internetovej stránke školy.

Tešíme sa na Vás.

Prof. Dr. Anna Makišová

Prof. Dr. Marína Šimáková Speváková