26.09.2021. [Muzička komunikacija] Satnica polaganja PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Budući da vas se za izlazak na ispit prijavilo manje od 20 svi dolazite sutra 27.09. u 10h i ulazite kad kolega pre vas završi.

Srdačno,

dr Nikola Vetnić