29.11.2021. [Vokalno instrumentalna nastava & Muzička komunikacija] Pregledanje zadataka PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Na mom ličnom sajtu odakle preuzimate materijal i na kom gledate video snimke vezane za nastavu je jasno navedeno koji su rokovi i koja je procedura za slanje radova. Dalje, na sajtu škole (ovom koji trenutno gledate) je početkom semestra bila serija obavaštenja koja se tiču slanja radova.

Poslednji put u toku vaše saradnje navodim najbitnije stavke:

  • predavanje zadataka je po rasporedu koji se nalazi već znate gde,
  • ukoliko vam zadatak koji pregledam ja nije pregledan u toku tog dana, a najkasnije do kraja tekuće nedelje (dan nedelja u 20:00) reagujte ODMAH,
  • naknadne žalbe (starije od nedelje uveče) SE NE PRIHVATAJU.

Ništa novo nije rečeno, sve ovo je već navedeno nekoliko puta. Takođe, sve rečeno do sada a što nije rezimirano ovde takođe i dalje važi. Konačno, primetite da u zaglavlju stoji i naziv predmeta koji slušate sledeći semestar - procedura je identična, bukvalno je sa tog stanovišta reč o nastavku ovog predmeta.

Ako vam nešto nije jasno pročitajte:

  • moj sajt,
  • obaveštenja na sajtu škole,

jer apsolutno sam siguran da sam već o tome u nekom trenutku pisao.

Hvala na razumevanju,

Nikola Vetnić