11.01.2022. Metodika razvoja govora - ponavljanje kolokvijuma 14. 1. 2022. PDF Print E-mail

Ovde ćete pronaći spisak studenata koji su se prijavili za ponovnu izradu kolokvijuma. Pažljivo pročitajte obaveštenje koje je dato uz spisak: http://vaspitacns.edu.rs/documents/mrgkol.docx

Kolokvijumi se rade u petak 14. 1. 2022. od 9:40 u amfiteatru.