23.03.2022. [Muzička komunikacija] Potpuni prelazak na nastavu uživo PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

U skladu sa odlukom škole da se od 28. marta pređe u potpunosti na nastavu uživo i predmet Muzička komunikacija će se sada održavati isključivo uživo.

Promene su sledeće: ukidanje mogućnosti slanja video snimaka domaćih jer će se sva ocenjivanja vršiti na časovima (o tome više reči na prvom viđanju), zadržavanje nebeleženja prisustva (dakle ne postoje dodatni bodovi prosto za dolazak), zadržavanje odsustva uslova za ispit na osnovu predispitnih bodova (dakle na ispit možete izaći i sa 0 predispitnih bodova, iako je tako veoma teško položiti), zadržavanje odsustva kolokvijuma na sredini semestra (dakle redovna praksa kolokvijuma na sredini semestra će važiti tek od sledeće godine, ergo vas se ne tiče).

Jasno mi je da ovo predstavlja određene organizacione teškoće za neke studente, naročito one koji su van Novog Sada, ali čitava pandemija je bila jedno veoma neprijatno vanredno stanje i za nas kao školu i vas kao studente i buduće vaspitače je u interesu da se sve što pre vrati u normalu.

S poštovanjem,

Nikola Vetnić