28.04.2022. - Обавештење о полагању испита из Интегрисане методичке праксе PDF Print E-mail

Поштовани студенти,

Након успешно одрађене методичке праксе из предмета Интегрисане праксе за трећу годину основних студија (Методичка пракса музичког васпитања, Методичка пракса физичког васпитања, Методичка пракса развоја математичких појмова, Методичка пракса енглеског језика и Методичка пракса развоја говора словачког језика) ваша обавеза је и усмено полагање испита. Све групе осим пете полажу пред трочланом, док пета полаже пред четворочланом професорском комисијом. Студенткиња Церовски Наталиа 54/19 из пете групе полаже и Методичку праксу развоја словачког језика тако да ће за потребе одбране њеног рада бити организовна петочлана комисија.

Студенти који су у вртићу радили у пару предају један дневник праксе у студентску службу, а заједно (у пару) приступају полагању испита.

Одбрана испита из Интегрисане методичке праксе са треће године одржаће се у недељи од 9. до 13.5.2022, а распоред ће бити објављен на време на сајту школе.

У међувремену, предајете радове у физичкој (писаној) форми у студентску службу до 5.5.2022. Радови се пишу према обрасцу на основу којег сте писали предлог пројекта током овог семестра.

За усмени део испита потребно је припремити презентацију у Power Point са највише 5 слајдова у којима се истичу резултати праксе и сама одбрана траје до 5 минута.

Све студијске групе предају рад у 3 примерка, осим пете групе која рад предаје у 4 примерка и Наталие Цервоски која рад предаје у пет примерака.

Веома је важно за све студенте да на консултације дођу лично код професора, а не да шаљу радове маилом, како би били ефикаснији, конкретнији и продуктивнији.

Молимо вас да се придржавате термина предаје и одбране радова како би смо на време и без већих проблема успели да реализујемо испитне задатке.

Предметни професори