09.05.2022. [Muzička komunikacija] Važno obaveštenje u vezi predstojećeg ispita PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

U karton su dodati nagradni bodovi koji ste zaslužili aktivnošću, dodatnim radom i angažovanjem u toku semestra onim studentima koji su na taj način stekli pravo na upis ocene, odnosno oni koji su na taj način položili ispit, odnosno oni koji imaju bar 51 bod iz predispitnih obaveza.

Procedura za ovaj ispit je sledeća:

1) svaki student će pogledati predloženu ocenu u kartonu studenata (kranja desna kolona) i UKOLIKO JE ZADOVOLJAN OCENOM spremiće svoj INDEKS i POPUNJENU ISPITNU PRIJAVU kako bismo ocenu i upisali,

2) sve indekse će sakupiti JEDAN STUDENT (spremite nešto u čemu ćete ih nositi ako ih bude mnogo) i doneti u kabinet 6 gde se održava ispit tačno u 9:00 - ne ranije i ne kasnije, a mi ćemo se potruditi da sve završimo u roku od sat vremena tako da će vas popunjeni indeksi od 10:00 čekati ispred studentske službe kada ih možete i pokupiti;

3) studenti koji NISU ZADOVOLJNI OCENOM (gotovo svako može da odgovara za bilo koju ocenu bez obzira na bodove) i oni koji imaju MANJE OD 50 BODOVA (oznaka "N.P." u krajnjoj desnoj koloni) nemaju prolaznu ocenu i moraju da polažu ispit - sav materijal nalazi se na poznatom mestu (obaveštenja na sajtu škole i materijal na mom ličnom sajtu), s tim da zbog relaksiranije epidemiološke situacije u ovom ispitnom roku prijava za polaganje ispita nije neophodna.

VAŽNA NAPOMENA: ako odbijete predloženu ocenu i odlučite se da odgovarate, nagradni bodovi se trajno brišu (dakle ukoliko ste na predispitnim obavezama imali 45, sada imate nagradnih 45 i vi niste zadovoljni ocenom 9, tada se briše drugih 45, ostaje predispitnih 45 i dalje odgovarate za koju god ocenu - možda 6 a možda i 10, zavisi od vas). Nagradni bodovi važe SVE DOK IH NE PONIŠTITE ILI NE UPIŠETE OCENU, dakle važiće i u septembru, oktobru, itd. pod istim uslovima.

Dakle, rezime: proveriti bodovno stanje i ukoliko ste zadovoljni dogovorite se ko će preuzeti indekse i doneti na upis kada bude zakazan ispit tačno u 9:00, svi ostali moraju da polažu usmeni ispit i ukoliko to žele da urade u ovom roku prijavljuju se studentskoj službi, dakle nije potrebno popunjavati prijavu za potvrdu dolaska kao što smo to radili ranije.

Srdačno,

Nikola Vetnić