17.05.2022. - DRUGA GODINA - ISPIT: Integrisana metodička praksa PDF Print E-mail
U prilogu je raspored za polaganje ispita iz Integrisane metodičke prakse - MP razvoja govora, MP upoznavanja okoline i MP likovnog vaspitanja.
Ispit će se sva tri dana održavati u svečanoj sali.
Svoju prezentaciju za usmeni deo ispita ponesite snimljenu na USB-u.