27.05.2022. - dr Sanja Lončar PDF Print E-mail

Studenti koji do sada nisu odbranili seminarski ili upisali ocenu iz predmeta Dete i kompjuter i Informatika i multimediji, mogu to učiniti  kod predmetnog nastavnika Sanje Lončar, u utorak 31.05.2022 od 11:30-12:30 u kabinetu 1.