15.06.2022. [Muzička komunikacija] Satnica ispita PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Kako bismo ranije završili sa ispitom, predlažem da počnemo ranije - već od 08:00 časova. Studenti koji imaju dovoljan broj bodova bi indekse dakle doneli u 08:00 časova na upis, takođe i svi ostali koji polažu bi mogli da dolaze od 08:00.

Za sve ostale kojima ovo ne odgovara ili ne vide ovo obaveštenje na vreme - nema problema, ispit će trajati dok ima kandidata za polaganje. U nekom momentu će eventualno biti napravljena pauza, nakon koje ćemo nastaviti sa ispitom.

Dakle - Muzička komunikacija, ispit i upisi ocena su sutra, u četvrtak 16. juna od 08:00 časova.

S poštovanjem,

Nikola Vetnić