29.08.2022. - Metodička praksa razvoja govora PDF Print E-mail
Rokovi za predaju dnevnika kada je reč o predmetu Metodička praksa razvoja govora su sledeći:

- ko želi povratnu informaciju, tj. konsultacije elektronskim putem - do 4. 9.

- rok za predaju konačne verzije - 7. 9.