08.09.2022. - KONAČNA RANG LISTA II UPISNI ROK PDF Print E-mail

Lista...

 

 

Poštovani studenti,

Upis primljenih kandidata na prvu godinu studija održaće se 09.09.2022. godine.

Od 9h-11h u prostorijama studentske službe.

Na upis doneti:

- svedočanstva I,II,III,IV razreda srednje škole (u slučaju da su dostavljene fotokopije)

- diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu srednje škole (u slučaju da su dostavljene fotokopije)
- izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da su dostavljene fotokopije) i ličnu kartu
- dve fotografije u boji, formata 3,5 x 4,5cm
- dokaz o uplati troškova upisa 3.300,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun škole,

840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310.
- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara, koja se takođe uplaćuje na žiro račun škole 840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310