08.11.2022 - Registrovanje STUDENATA na ePortal Škole PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

U cilju prelaska na puno korišćenje elektronskih indeksa neophodno je da se registrujete na ePortal škole. Registracija je obavezna, dakle nije fakultativna, i mora se uraditi u najkraćem roku budući da ćete ePortal koristiti za prijavljivanje ispita već od januarskog ispitnog roka kao I plaćanje II rate školarine.

OVDE ćete naći uputstva za logovanje, kao i spiskove studenata sa odgovarajućim podacima:

Na ePortal škole se morate registrovati sa podacima tačno onako kako su navedeni u indeksu, dakle (kao što ćete videti u uputstvu) ime i prezime navodite latiničnim pismom onako kako je napisano u spisku, JMBG mora biti tačan i najvažnije broj indeksa mora biti napisan tačno onako kako stoji u dokumentu.

Važno je da podatke pravilno unesete kako kasnije ne bi bilo problema kod izdavanja diploma i slično.

Korisničko ime određujete sami, poštujući pravila iz dokumenta. Isto važi i za lozinku.

U slučaju bilo kakvih neodumica slobodni ste da se obratite studentskoj službi sa pitanjima.


Srdačno,

Studentska služba