28.11.2022 - Metodika razvoja govora - 1. kolokvijum: rezultati PDF Print E-mail
U prilogu je tabela sa rezultatima kolokvijuma i bodоvima sa vežbi.
SVIM tudentima kojima je broj indeksa pre 2021. godine, bodovi sa kolokvijuma iskazani su posebno, dok su bodovi sa vežbi u onoj grupi u koju, eventualno, dolaze na vežbe.