10.01.2023 - Svetlana Lazić: ISPIT IZ OPŠTE PEDAGOGIJE, 17.01.2023: RASPORED DOLAZAKA: PDF Print E-mail
1. termin: 08.00-09.30h
- studenti upisani 2022. godine sa brojem indeksa od 1 do 50.
zaposleni i studenti roditelji upisani 2022. godine.

2. termin: 10.00-11.30h:
- studenti upisani 2022. godine sa brojem indeksa od 51 do 100.

3. termin: 12.00-13.30h:
- studenti upisani 2022. godine sa brojem indeksa od 101 do 123.
- stari studenti koji treba da odgovaraju i kojima treba da se upiše ocena.