07.02.2023 - OVERA ZIMSKOG I UPIS LETNJEG SEMESTRA PDF Print E-mail
Postovani studenti,
od 20.02.2023. do 24.02.2023. traje overa zimskog i upis letnjeg semestra.
Svi studenti koji nisu diplomirali do 20.02.2023. su dužni da overe zimski semestrar. Overa semstra iznosi 1800,00 din.a ukoliko se ne pojavite u propisanom terminu, naknadna overa će se naplaćivati 2500,00 din. u skladu sa važećim Cenovnikom za 2022/2023 godinu. Svi studenti moraju na semstralnom listu da ispišu predmete koje su slusali i da svom referentu prijave IZBORNE predmete koje će slušati u letnjem semestru. Ispite koje ponovo slusate (tj.one koje ste preneli) takođe prijavljujete i za njih plaćate ESPB bodove.
Dospeće prve rate je 10.03.2023, a
dospeće druge rate je 10.05.2023 godine.
Uplate u roku uplaćuju se iskljucivo na lični poziv na broj, te vas molimo da ih izvršite dan-dva ranije kako bi se razknjižile do datuma overe.Takođe podsećamo da sve dospele rate moraju biti isplaćene kako bi uspešno overili semestar.

Raspored overe po godinama:

OSNOVNE STUDIJE
20.02.2023. BUDZET ( prva, druga i treća godina) od 9:00 do 13:00
21.02.2023. SAMOFINANSIRANJE ( prva, druga i treća godina) od 9:00 do 13:00
22.02.2023. PONOVCI (upisani 2019 godine)
23.02.2023.  PONOVCI (upisani 2018 godine)
24.02.2023. svi ostali PONOVCI

MASTER STUDIJE
23.02.2023. ( prva i druga godina ) 14:30-18h
24.02.2023. ( ponovci ) 14:30-18h

Studentska služba VSOVNS