06.04.2023. [Muzička komunikacija] Način rada tokom uskršnjih praznika PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Budući da su praznici, pretpostavljam da ni (najčešće) jednocifren broj studenata koji inače sluša nastavu u ovom periodu neće biti prisutan. Iz tog razloga odlučili smo da nastavimo sa ocenjivanjem odnosno bodovanjem predispitnih obaveza tek za dve nedelje, dakle od 17. aprila, i to od muzičkog komada #6 (u knjigama #16) i tonaliteta B Dur odnosno g moll.

Napominjem da ćemo i Marko i ja svejedno biti u školi za vreme nastave i držati nastavu, tako da ukoliko neko slučajno dođe moći će da bude ocenjen ako to želi. Tek od 17. aprila nastavljamo sa redovnim režimom.

Veliki pozdrav,
Nikola Vetnić