13.04.2023 - Важно обавештење PDF Print E-mail

Самофинансирајући студенти основних студија као и сви студенети мастер струковних студија,подсећамо вас да је 15.04.2023. године крајњи рок уплата рате школарине по уговору, те вас молимо да измирите досадашње обавезе, у складу са важећим ценовником Школе за 2022/2023 годину. Такође, подсећамо да до 10.05.2023. године следи доспеће друге рате за пренете ЕСПБ бодове.

Све уплате морате извршити на жиро рачун школе : 840-1598666-04, користити обавезно ЛИЧНИ ПОЗИВ НА БРОЈ.

Уколико нисте успели да се улогујете на свој електронски индекс на основу упутства са сајта, молимо вас да дођете у лично у студентску службу код свог референта.

За сва остала питања можете лично контактирати студенску службу на телефоне:

021/451-288 Јелена Чомић - референт за мастер студије

021/425-107 Маја Швоња -  референ за 2. годину основних и понвце основних студија

021/425-106 Јована Бороја – рефернт за 1. и 3. годину основних студија

или на електронску пошту :

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Студентска служба ВСОВНС