19.05.2023 - Tamara Radovanović, Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa PDF Print E-mail
Dragi studenti, u prilogu su poeni II testa i aktivnosti na vežbama. Terensku vežbu predajete 2.6. od 13 do 15h u kabinetu 1.