19.06.2023 - [Muzička komunikacija] 16.06.2023. Kolokvijum PDF Print E-mail
Poštovani studenti,

Na zahtev direktora koji mi se obratio po osnovi molbe nekolicine studenata koji nisu uspeli da ostvare uslov iz predmeta za izlazak na ispit odlučio sam da organizujem dodatni kolokvijum na kojem će biti moguće ostvariti takav uslov.

Kolokvijum će se održati u ponedeljak 26. juna od 8:00 časova i trajaće dokle ima zainteresovanih kandidata.

Kako se ne bi omalovažio trud studenata koji su vredno radili tokom cele godine kako bi ostvarili uslov za izlazak na ispit, potreban broj poena koji je neophodno ostvariti za izlazak na ispit će za studente koji izađu na kolokvijum 26. juna biti povišen na 35 od ukupno 50.

Dakle, da ponovim - svi studenti koji izađu na kolokvijum u ponedeljak 26. juna je potrebno da sakupe 35 poena od ukupno 50 kako bi stekli uslov za izlazak na ispit iz predmeta u četiri preostala roka (septembarski, oktobarski, januarski i aprilski).

U obzir kao i uvek dolazi svih deset komada sviranih tokom semestra kao i sviranje akordskih veza i izvođenje ritmičkih vežbi.

Srdačno,
Nikola Vetnić