27.06.2023 - Tamara Radovanović, Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa PDF Print E-mail

Dragi studenti, u tabelu sa konačnim poenima uneti su rezultati testova koje ste ponovo radili. Takođe, za studente koji su naknadno radili praksu uneti su poeni terenskih vežbi.