04.07.2023 - Konačna rang lista kandidata za upis u školsku 2023/24. godinu PDF Print E-mail

 

Poštovani studenti,

Upis primljenih kandidata na prvu godinu studija održaće se 06.07.2023. godine i 07.07.2023.godine.

06.07.2023.godine upisuju se studenti koji se finansiraju iz budžeta

(09:00 do 12:00h)

07.07.2023.godine upisuju se studenti koji su na samofinansiranju

(09:00 do 12:00h).

Na upis doneti:

- Originalna dokumenta- svedočanstva I,II,III,IV razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom ispitu (u slučaju da su dostavljene fotokopije)

- izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da su dostavljene fotokopije) i ličnu kartu

- dve fotografije u boji, formata 3,5 x 4,5cm

- dokaz o uplati troškova upisa 4.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun škole, 840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310

- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara,

(za samofinansirajuće studente) koji se uplaćuje na žiro račun škole :

840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310

 

LISTA...