12.09.2023 - Konačna rang lista - drugi upisni rok PDF Print E-mail

Lista...

 

Poštovani studenti,

Upis primljenih kandidata na prvu godinu studija održaće se 13.09.2023. godine

(09:00 do 11:00h).

Na upis doneti:

- Originalna dokumenta- svedočanstva I,II,III,IV razreda srednje škole, diplomu o položenom završnom ispitu (u slučaju da su dostavljene fotokopije)

- izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da su dostavljene fotokopije) i ličnu kartu

- dve fotografije u boji, formata 3,5 x 4,5cm

- dokaz o uplati troškova upisa 4.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun škole, 840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310

- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara, koji se uplaćuje na žiro račun škole :

840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310