28.09.2023 - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE OSNOVNIH I MASTER STUDIJA PDF Print E-mail

-Upis viših godina studija

Poštovani studenti,

Molimo vas da pregledate svoje elektronske indekse i ukoliko postoje neki propusti da blagovremeno reagujete kod predmetnog profesora kako biste izbeli nepravilnosti na predstojećim rang listama.

03.10.2023.godine izlazi Preliminarna rang lista,

04.10.2023. godine primaju se žalbe lično u studenskoj službi od 9h-11h, a

05.10.2023 .godine sledi Konačna rang lista, kada će tačno biti objavljeni datumi upisa po grupama.

Prilikom upisa obratite pažnju prilikom svojih uplata jer je usvojen novi Cenovnik za 2023/2024 školsku godinu, koji se istaknut na sajtu škole.

Studentska služba

Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Novi Sad